ברמד - פתרונות בקרת מים

מבדקת שסתומי האויר של ברמד: מבדקה מתקדמת וייחודית

09.07.2017  | 

חזרה לדף חדשות ואירועים >
מבדקת שסתומי האויר של ברמד: מבדקה מתקדמת וייחודית

שסתומי אויר הינם רכיבים חיוניים ביותר לפעולתן התקינה של מערכות אספקת מי שתייה, השקיה ומערכות ביוב ושפכים. תכנון בקרת האויר הינו
תהליך הקובע את מיקומם וקוטרם של שסתומי האויר במערכת. התכנון מתבסס על הערכה של ספיקות האוויר הנדרשות בחלקים שונים במערכת ובחירה של שסתומי אוויר עם תפקוד וספיקות אוויר בהתאם לדרישות.
מאחר שהדמיית מצבי אמת של תפקוד שסתומי אוויר ומדידת הספיקה במילוי קווים וניקוזם הינה מסובכת ודורשת ביצוע בדיקות בספיקות אוויר
גבוהות וגם בלחץ שלילי, למרבית יצרני שסתומי האוויר אין ציוד בדיקה ומדידה מתאים ונתוני הספיקה מתבססים על חישובים תאורטים בלבד. בברמד, כחלק
מתהליך הפיתוח של קו שסתומי האויר החדש, נבנתה מבדקה מתקדמת וייחודית לשסתומי אוויר.

יכולות המבדקה
המבדקה הייחודית ממוקמת בקיבוץ עברון ומשמשת לפיתוח ובדיקת שסתומי
אויר עד לקוטר של (DN300) "12 ז בספיקות אמת של עד 10,000m³/h ,
בלחץ חיובי של +0.5bar במילוי (שחרור אוויר) ובלחץ שלילי של עד -0.5bar
בניקוז (הכנסת אוויר).
המבדקה מופעלת באנרגית ביו-גז המופקת מאתר הטמנת אשפה שמספק
את צריכת החשמל של המבדקה, המפעל והקיבוץ כולו.

תקנים ובקרת איכות
בנוסף לבדיקת תפקוד השסתומים בדרישות התכנון, המבדקה משמשת
גם לצרכי בקרת איכות ופיתוח מוצרים חדשים. לקוחות ברמד יכולים
לבחון באמצעות המבדקה ביצועים של שסתומי אויר של יצרנים אחרים.
המבדקה מתוכננת בהתאם לתקן האירופאי EN-1074/4 ועומדת גם בתקן
4956:2008 האוסטרלי של מוסד ה-  SAI (Global Australian Institute)
שאישר את עקביות וחזרתיות הבדיקות כמו גם את אמינות דיוק הלחץ,
הספיקה והטמפרטורה בבדיקות.

תכנון מיטבי של שסתומי אויר
שסתומי אויר נדרשים לעמוד בארבעה קריטריונים:
•בעת מילוי הקווים השסתום צריך לשחרר אויר מתוך הצנרת מבלי
שהמצוף יסחף ע"י האויר למצב נעילה. שסתום הנסגר מוקדם מידי אינו
יעיל ויביא להארכה של משך מילוי הקו ולסכנה של הלמי מים.
•במהלך העבודה בלחץ השסתום אמור לשחרר בצורה אוטומטית בועות
אויר הנוצרות בצנרת מבלי להיסתם מלכלוך שעלול לזרום במערכת.
•בעת ניקוז הצנרת או בתנאים של לחץ שלילי - הכנסת אויר לצנרת
הינה קריטית ועליה למנוע התפתחות לחץ שלילי עודף העלול להביא
לקריסת הצנרת, נזק לאביזרים ולזיהום של מערכות מי שתייה.
•במהלך עבודה בלחץ, בתנאים של לחץ נמוך - שסתום האוויר אמור למנוע
נזילת מים ולכן עליו להאטם בצורה מלאה בלחץ המינימלי האפשרי.

חשיבותה של המבדקה
המבדקה מספקת נתוני ספיקות אוויר מדוייקים (לא תאורטים) ובכך מאפשרת
למתכנני מערכות תכנון אופטימלי ויעיל של שסתומי אוויר במערכות הולכת מים.
ימי עיון וסיורים מתקיימים באופן רציף במבדקה, בהם יכולים מתכננים ואנשי
מקצוע להתרשם מיכולות המבדקה ולבחון בזמן אמת ביצועים של שסתומי
אויר. במהלך 2014 בוצע במבדקה מחקר השוואתי מקיף על ידי חוקרים
מאוניברסיטת וולנסיה (UPV) בספרד בו נבחנו יותר מ 20- שסתומים בעלי
קוטר זהה מהארץ ומהעולם.
•מהמחקר עולה שיש להתאים שסתומי האויר לפי תכונותיהם וקיבולת
ספיקת האוויר ולא לפי קוטר חיבור הכניסה. כפי שניתן לראות בגרף קיים
פער גדול בביצועי שסתומים שקוטרם זהה אבל תכנונם הפנימי שונה.
•יש חשיבות רבה לבחינת תפקוד שסתומי האוויר בתנאי אמת ובציוד
מדויק. תוצאות המושגות בעזרת בדיקות פשוטות וע"י חישוב מתמטי
יכולות להתגלות כרחוקות מאוד מהמצב האמיתי. יכולות
המבדקה הביאו לפיתוח תוכנת ה- BERMAD-AIR
לקביעת מיקום וקוטר שסתומי אויר במערכות.
התוכנה הינה כלי עזר מצוין למתכננים וניתן לפנות
לברמד על מנת לקבל מידע נוסף וסיוע בהפעלתה.

פורסם ב״הנדסת מים״ - מגזין המים של ישראל