ברמד - פתרונות בקרת מים

70F

מסנן

אביזרים

מסנן ברמד מדגם 70F מיועד לעצירת גופים זרים כגון

מקלות ואבנים, הנישאים בזרם המים. מומלץ להתקין

מסנן זה בצד המעלה של מגופי בקרה, מדי מים

ואביזרים אחרים במערכת.

ללחץ גבוה ניתן להשתמש במסנן מדגם 80F .


  • יכולת לכידה גבוהה
  •  הפסד עומד נמוך
  •  פתח ניקוז המאפשר ניקוי קל של המסנן
70F
70F