ברמד - פתרונות בקרת מים

80F

מסנן

אביזרים

מסנן ברמד מיועד לעצירת גופים זרים כגון מקלות

ואבנים, הנישאים בזרם המים. מומלץ להתקין מסנן

זה בצד המעלה של מגופי בקרה, מדי מים ואביזרים

אחרים במערכת.


  • יכולת לכידה גבוהה
  •  הפסד עומד נמוך
  •  פורט ניקוז המאפשר ניקוי קל של המסנן
80F
80F