ברמד - פתרונות בקרת מים

A30

שסתום אוויר אוטומטי

שסתום האוויר A30 מתוצרת ברמד הינו שסתום שחרור אוויר אוטומטי באיכות גבוהה, המאפשר שחרור כיסי אוויר מצנרת מים תחת לחץ.

מבנהו האירודינאמי החדשני של שסתום זה מספק הגנה מצוינת מפני הצטברות אוויר. לשסתום יכולות אטימה משופרות בתנאי לחץ נמוך ביותר.

A30
A30

תכונות ותועלות

  •  נחיר אוטומטי רחב קוטר – ספיקת אוויר גבוהות.
  •  אטימה דינאמית – מניעת דליפת מים גם בתנאי לחץ נמוך ביותר ) 0.1 אטמ’(.
  •  בסיס השסתום כולל הכנה לחיבור של מד לחץ, ברז ניקוז ו/או נקודת אספקת לחץ/הרגשה, למגוף בקרה סמוך.
  •  מבנה קומפקטי, פשוט ואמין ורכיבים עמידים לקורוזיה – תחזוקה מעטה ואורך חיים גדול.
  •  מותאם לתקן EN-1074/4 ולתקני שירות מים.
  •  בקרת ואבטחת איכות – ביצועי השסתום והגדרותיו נבדקים ונמדדים במבדקה יעודית.