ברמד - פתרונות בקרת מים

BEC PM1

בקר השקיה חד קווי להשקיה כמותית

בקרי השקיה

שולט על הידרומטר ברמד ו/או על כל מערכת BEC-PM1 בקר דגם "מד מים ומגוף בקרה" אחרת במגוון יישומים הכוללים סולנואידים.  ה-BEC-PM1 מאפשר השקיה כמותית, הוא מקבל ומונה פלטים המגיעים ממד המים ושולח פקודת סגירה להידרומטר או למגוף הבקרה בסיום מנת המים שתוכנתה בו מראש.

תכונות ויתרונות

 •  השקיה כמותית
  •  מסך תצוגה מסוג LCD
  • תצוגת ספיקה (פלט לשעה) או זמן השקיה נותר.
  • מנת מים עד ל-9999 פלטים
  • עד שלושה מחזורים ביום
  • השקיה לפי ימי השבוע או מרווח בימים
  • הצגת הזמנים לפי שעון של 12 או 24 שעות
  • אפשרות שינוי עונתי של מנת המים באחוזים בתחום שבין 10-200%
  • אפשרות לחיבור חיישן להשבתת תוכנית ההשקיה
 •  התקנה באזורים מרוחקים ובמתקנים לא נגישים
  •  מופעל על ידי סוללה
  •  זמן פעולת סוללה - ארוך
  •  עמיד לפגעי מזג האויר ולטבילה במים
 •  ידידותי למשתמש
 • תכנות בשיטה של צעד אחר צעד