ברמד - פתרונות בקרת מים

C35

שסתום אוויר משולב

שסתום האוויר C35 מתוצרת ברמד הינו שסתום אוויר משולב באיכות גבוהה,

המיועד ליישום במגוון רשתות מים ובתנאי הפעלה שונים. השסתום משחרר

ספיקת אוויר גבוהה בתהליך מילוי הצנרת, מונע היווצרות כיסי אוויר כשהצנרת

תחת לחץ ומבטיח יניקת ספיקת אוויר גבוהה בעת התרוקנות הקווים.

מבנהו האירודינאמי החדשני של שסתום זה הכולל שני נחירים מספק הגנה

מצוינת מפני הצטברות כיסי אוויר ומפני היווצרות תת-לחץ.

השסתום אוטם לחלוטין גם בתנאי לחץ נמוך ביותר

C35
C35

תכונות ותועלות

  • גֺֺוף שסתום מאפשר זרימה ישירה ומלאה עם נחיר אוטומטי רחב קוטר
  • מֺֺבנה גוף אירודינמי המשמש כמגן סחיפה: מניעת סגירה מוקדמת מהנדרש מבלי להקטין את ספיקות האוויר
  • אֺֺטימה דינאמית: מניעת דליפת מים גם בתנאי לחץ נמוך ביותר של 0.1 אטמ’ או 0.1 בר
  • בֺֺסיס השסתום כולל הכנה לחיבור של מד לחץ, ברז ניקוז ו/או נקודת אספקת לחץ/הרגשה, למגוף בקרה סמוך
  • מֺֺבנה קומפקטי, פשוט ואמין ורכיבים עמידים לקורוזיה : תחזוקה מועטה ואורך חיים גדול
  • אֺֺבטחת איכות: ביצועי השסתום והגדרותיו נבדקים ונמדדים במבדקה ייעודית הכוללת בדיקה גם בתנאי תת-לחץ