ברמד - פתרונות בקרת מים

IR-423-XZ

מגוף שומר ומקטין לחץ

סדרה 400

מגוף ברמד דגם  IR-423-XZ  הינו מגוף בקרה הידראולי מופעל דיאפרגמה, מקטין ושומר לחץ בעל שתי פונקציות פעולה עצמאיות.

המגוף שומר על לחץ מעלה מינימאלי הניתן לכיול, ומקטין את לחץ המעלה ללחץ מורד נמוך יותר יציב, קבוע הניתן לכיול.

 

IR-423-XZ
IR-423-XZ

תכונות ויתרונות

o הפעלה הידראולית עצמאית בלחץ הקו, שמירה והקטנת הלחץ
o תעדוף אזורי לחץ גבוה
o מגן על המערכת במורד המגוף
o מילוי קווים מבוקר
o מונע ריקון קו
o מגן על משאבות מעומס יתר וקוויטציה
o מפצה על שפילה בזמן שאיבת מי תהום

• תצורת גלוב מתקדמת לשיפור היעילות ההידראולית
o מעבר מים מלא
o מכלול דיאפרגמה הינו החלק הנע היחיד
o ספיקה גבוהה

• דיאפרגמה נגללת , תמוכה במלוא היקפה ומאוזנת הידראולית
o הפעלה בלחץ פיקוד נמוך
o לחץ הפעלה נמוך
o כושר ויסות מצוין גם בספיקות נמוכות
o ריסון סגירה מובנה, המתגבר כתלות בהפרש הלחץ על פני המגוף
o דיאפרגמה חסינה מפני עיוותים וסחיפה

o תחזוקה פשוטה ללא פרוק המגוף מהקו