ברמד - פתרונות בקרת מים

IR-450-60-R

מגוף בקרת מפלס עם מצוף אופקי לשמירה על מפלס מים קבוע

סדרה 400

מגוף ברמד דגם IR-450-60-R הינו מגוף בקרה הידראולי מופעל דיאפרגמה, מגוף בריכה בעל מצוף אופקי לשמירה על מפלס מים קבוע,   , השולט במילוי ובגובה מים במאגר, ללא תלות בשינויים בצריכה.

 

IR-450-60-R
IR-450-60-R

תכונות ויתרונות

o הפעלה הידראולית עצמאית בלחץ הקו o ויסות ע"י מצוף הידראולי
o שומר על מפלס מקסימלי-"מאגר מלא"

o תצורת גלוב מתקדמת לשיפור היעילות ההידראולית
o מעבר מים מלא
o מכלול דיאפרגמה הינו החלק הנע היחיד
o ספיקה גבוהה

• דיאפרגמה נגללת , תמוכה במלוא היקפה ומאוזנת הידראולית
o הפעלה בלחץ פיקוד נמוך
o כושר ויסות מצוין גם בספיקות נמוכות
o ריסון סגירה מובנה, המתגבר כתלות בהפרש הלחץ על פני המגוף
o דיאפרגמה חסינה מפני עיוותים וסחיפה


o התקנה חיצונית
o גישה נוחה למגוף ולמצוף
o בלאי מופחת
o תחזוקה פשוטה ללא פרוק המגוף מהקו