ברמד - פתרונות בקרת מים

MUT1100J

מדי מים

חיישני MUT1100J של חברת EUROMAG הבינלאומית  הם חיישנים חסרי אוגנים בתחום הקוטרים DN40- DN150. בהתקנות בהן ישנה חשיבות למשקל ומידות קטנים אין תחליף לחיישני MUT1100J המותקנים בין שני אוגנים של הצנרת האוחזים את החיישן ומהודקים זה לזה באמצעות מוטות הברגה, אי לכך הם מכונים "חיישני וופר".

ביצועים אלו מאפשרים מדידת ספיקות נמוכות בצורה מדויקת ויציבה גם בהתקנות בעיתיות בהן הנוזל מכיל מוצקים מרחפים.

המדידה בסדרת חיישני MUT1100J מבוססת על עקרון פרדיי, בו מוליך החולף בשדה מגנטי מייצר פוטנציאל חשמלי האנכי לשדה המגנטי. בצד העליון והתחתון של צינור הזרימה, הבנוי מפלדת אל חלד AISI 304, מותקנים שני סלילים. הזרם החשמלי הזורם בסלילים אלו משרה באלקטרודות הפרש פוטנציאלים היחסי לספיקה בחיישן.

במטרה לאפשר את קריאת הפרש הפוטנציאלים הזה גם בספיקות נמוכות מאוד, פנים צינור הזרימה מבודד חשמלית כך שהנוזל הזורם בחיישן אינו בא במגע עם חומרי המבנה של הצינור או האוגנים.

המתמר של מד הספיקה מספק את הזרם לסלילים, קורא את הפרש הפוטנציאלים, מעבד את האותות, מחשב את הספיקה ומנהל את סוגי התקשורת השונים.

החיישן כולו מוגן בתקן IP68 כך שניתן להציבו באופן קבוע מתחת למים עד לעומק 1.5 מטר.

MUT1100J
MUT1100J