ברמד - פתרונות בקרת מים

MUT2300

מדי מים

חיישני ה- MUT2300 מייצגים את מיטב מוצרי חברת EUROMAG הבינלאומית בתחום יישומי השליטה והבקרה על מערכות מים.

רכיבי החיישן החדשניים מאפשרים ספיקה גבוהה באופן משמעותי של הנוזל בחיישן ורמת דיוק גבוהה של קריאת אותות האלקטרודות עבור טווח רחב מאוד של תחום המדידה.

ביצועים אלו מאפשרים מדידת ספיקות נמוכות בצורה מדויקת ויציבה גם בהתקנות בעיתיות בהן הנוזל מכיל מוצקים מרחפים.

המדידה בסדרת חיישנים מאוגנים אלו מבוססת על עקרון פרדיי, בו מוליך החולף בשדה מגנטי מייצר פוטנציאל חשמלי האנכי לשדה המגנטי. בצד העליון והתחתון של צינור הזרימה, הבנוי מפלדת אל חלד AISI 304, מותקנים שני סלילים. הזרם החשמלי הזורם בסלילים אלו משרה באלקטרודות הפרש פוטנציאלים היחסי לספיקה בחיישן.

במטרה לאפשר את קריאת הפרש הפוטנציאלים הזה גם בספיקות נמוכות מאוד, פנים צינור הזרימה מבודד חשמלית כך שהנוזל הזורם בחיישן אינו בא במגע עם חומרי המבנה של הצינור או האוגנים.

המתמר של מד הספיקה מספק את הזרם לסלילים, קורא את הפרש הפוטנציאלים, מעבד את האותות, מחשב את הספיקה ומנהל את סוגי התקשורת השונים.

החיישן כולו מוגן בתקן IP68 כך שניתן להציבו באופן קבוע מתחת למים עד לעומק 1.5 מטר.

MUT2300
MUT2300