ברמד - פתרונות בקרת מים

WW-740

(מגוף משאבה (אל חוזר אקטיבי

סדרה 700

 • ניתוק רשת הסניקה מהשפעות שינויי לחץ מהירים

הנובעת מהפעלה או הדממת המשאבות:

  •  למשאבות בודדות במהירות קבועה
  •  למערך של משאבות מהירות קבועה (הוספה וכיבוי בדרוג)

 


סוללה של משאבות מהירות משתנה (הוספה) מגוף משאבה הידראולי דו נפחי עם אל חוזר אקטיבי הנפתח לפתיחה מלאה ונסגר בתגובה לאות חשמלי.


המגוף מבודד את המשאבה מהקו בהתנעה ובכיבוי ומונע בכך גלי הלם בצנרת.

WW-740
WW-740

תכונות ויתרונות

 •  מופעל בלחץ הקו
  •  אין צורך במקור כח חיצוני
  •  אין צורך בהתקנת מנוע על המגוף
  •  אטימה מלאה ללא טפטוף העמידה לאורך זמן
 •  מפוקד סולנואיד
  •  עלויות התקנה וחיווט נמוכות
  •  התאמה למתחי הפעלה שונים
  •  רגיל פתוח או רגיל סגור
 •  מנגנון אל חוזר (טעון קפיץ)
  •  מיתר את הצורך בהתקנת אל חוזר נפרד בקוטר הקו
  •  סגירה מכאנית בתקלת משאבה
 •  ניתן לשרות ללא פרוק המגוף מהקו - תחזוקה קלה
 •  מפעיל דו נפחי
  •  אילוץ לפתיחה מלאה וסגירה - אופציה B
  •  סגירה ופתיחה מרוסנת וללא טריקה
  •  דיאפרגמה מוגנת מזרם המים
 •  סגר מאוזן הידראולית המאפשר וויסות מדויק
 •  גמישות בתכנון - ניתן להוסיף תכונות הידראוליות נוספות