ברמד - פתרונות בקרת מים

WW-750-66-B

מגוף בריכה עם מצוף אנכי דו מפלסי

סדרה 700

 •  מילוי מאגרים
 •  אבטחת מילוי תקין גם בלחץ נמוך מאוד
 •  פעולה שקטה ברעש מינימלי
 •  חיסכון בעלויות במערכות קריטיות
 •  מערכות הפועלות באיכות מים ירודה

דגם 750-66-B הינו מגוף הידראולי, מופעל דיאפרגמה, בעל מפעיל דו נפחי, למילוי ולבקרת
מפלס מאגרים. מילוי המאגר נשלט הידראולית ע”י מצוף דו מפלסי מותקן אנכית, הגורם לפתיחה
מלאה של המגוף בהגיע מפלס המאגר לנקודה נמוכה המוגדרת מראש ולסגירת המגוף בהגיע
המפלס לנקודה גבוהה מוגדרת מראש, כל זאת ללא תלות בלחץ ההפרשי על המגוף.

WW-750-66-B
WW-750-66-B

תכונות ויתרונות

 • מופעל בלחץ הקו - ללא צורך במקור כח חיצוני
 •  מבוקר מצוף הידראולי אנכי דו מפלסי
  •  אופן פעולה פתח/סגור
  •  נזקי קוויטציה נמוכים
  •  מתאים למים באיכות ירודה
  •  רענון המים במאגרים
 •  מפעיל דו נפחי
  •  אילוץ פתיחה וסגירה מלאה
  •  הפסד עומד מופחת
  •  ללא רעשי שניקה
  •  סגירה מרוסנת ללא טריקה
  •  דיאפרגמה מוגנת מזרם המים
 •  התקנה חיצונית
  •  גישה נוחה למגוף ולמצוף
  •  קל לכוונון גובה המפלס
  •  בלאי נמוך
 •  סגר מאוזן הידראולית המאפשר וויסות מדויק
 •  ניתן לשירות ללא פרוק מהקו - תחזוקה פשוטה
 •  גמישות בתכנון - מאפשר הוספה קלה של רכיבים